"Black & Red Beauty's ... " 

HD Gordon Setter   zum letzten Züchter zum nächsten Züchter
 
Wurf
Wurfdatum
Wurfstärke
Vater x Mutter
R/H
Zuchtbuch-Nr. VDH/DPSZ
Name
HD
B
01.11.10
6,1 (8,1)
Sunny`s Highland Ranger of golden Lake x Forester`s Jule of Darkmoor
 
 
 
 
R
GS 10/175
Blake
A1
 
 
 
 
H
GS 10/179
Bee
C1
  
 
 
 
 
 
 
 
A
12.02.09
3,2 (6,2)
Earth Fire from Fire`sons Garden x Forester`s Jule of Darkmoor
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  zurück zur Auswahl Einen Züchter zurück zum nächsten Züchter