"... von Mentelande"

HD Gordon Setter     Einen Züchter zurück zum nächsten Züchter
 
Wurf
Wurfdatum
Wurfstärke
Vater x Mutter
R/H
Zuchtbuch-Nr. VDH/DPSZ
Name
HD
 
               
E
 20.03.2017  3,1 Coachman's Trendsetter x Vidjoels Oprah Winfrey
 
 
 
 
 R
GS 17/032 Elias A2
        R GS 17/033 Elian C2
 D
21.05.2015
 4,3
I am the only one v.d. Mergelhoeve x Vidjoels Ophra Winfrey
R
GS 15/023
Dark Toffee
D1
        H GS 15/029 Donna Piccola D1
   
C
23.04.2013
9,0
Sunsetter's Sign O' the Times x Vidjoels Oprah Winfrey
   
B 26.01.2006 4/13 Boyers Shillow x Vidjoels Kajsa Warg
R
11/06
Borgio
A1
H
13/06
Beryll
A1
H
14/06
Belfleur
D1
H
16/06
Butterfly
A1
H
21/06
Beverly
A1
   
 
  zurück zur Auswahl   Einen Züchter zurück zum nächsten Züchter